فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ Flesh and Fire از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ گوشت و آتش از وسپ

دانلود آهنگ Flesh and Fire از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Flesh and Fire

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Flesh and Fire از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

ترجمه آهنگ ژاپن از افق عمودی

دانلود آهنگ Japan از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Japan

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Japan از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ The Big Welcome از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ خوش آمدید بزرگ از وسپ

دانلود آهنگ The Big Welcome از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ The Big Welcome

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ The Big Welcome از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ Heart in Hand از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ قلب در دست از افق عمودی

دانلود آهنگ Heart in Hand از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Heart in Hand

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Heart in Hand از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ On Your Knees از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ روی زانوهات از وسپ

دانلود آهنگ On Your Knees از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ On Your Knees

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ On Your Knees از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ Fragments از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ قطعات از افق عمودی

دانلود آهنگ Fragments از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Fragments

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Fragments از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Cries in the Night از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ گریه در شب از وسپ

دانلود آهنگ Cries in the Night از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Cries in the Night

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Cries in the Night از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

ترجمه آهنگ سقوط به پایین از افق عمودی

دانلود آهنگ Falling Down از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Falling Down

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Falling Down از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Ball Crusher از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ توپ سنگ شکن از وسپ

دانلود آهنگ Ball Crusher از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Ball Crusher

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Ball Crusher از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ Candy Man از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ مرد شیرینی از افق عمودی

دانلود آهنگ Candy Man از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Candy Man

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Candy Man از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Savage از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ وحشی از وسپ

دانلود آهنگ Savage از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Savage

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Savage از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

ترجمه آهنگ اشعه خورشید و شنبه از افق عمودی

دانلود آهنگ Sunrays and Saturdays از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Sunrays and Saturdays

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Sunrays and Saturdays از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon