فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ Forever از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ برای همیشه از افق عمودی

دانلود آهنگ Forever از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Forever

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Forever از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Damnation Angels از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ لعن فرشتگان از وسپ

دانلود آهنگ Damnation Angels از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Damnation Angels

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ Damnation Angels از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دانلود آهنگ Hell for Eternity از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ جهنم برای ابدیت از وسپ

دانلود آهنگ Hell for Eternity از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Hell for Eternity

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Hell for Eternity از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ Echo از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ اکو از افق عمودی

دانلود آهنگ Echo از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Echo

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Echo از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Charisma از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ جذابیت از وسپ

دانلود آهنگ Charisma از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Charisma

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Charisma از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ You Say از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ شما بگو از افق عمودی

دانلود آهنگ You Say از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ You Say

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ You Say از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ The Horror از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ وحشت از وسپ

دانلود آهنگ The Horror از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ The Horror

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ The Horror از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود آهنگ Shackled از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ دستبند از افق عمودی

دانلود آهنگ Shackled از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Shackled

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Shackled از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Goodbye America از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : W.A.S.P تاریخ : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ بدرود امریکا از وسپ

دانلود آهنگ Goodbye America از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Goodbye America

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Goodbye America از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

ترجمه آهنگ ارسالش کن بالا از افق عمودی

دانلود آهنگ Send It Up از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Send It Up

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Send It Up از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

ترجمه آهنگ راک اند رول تا مرگ از وسپ

دانلود آهنگ Rock and Roll to Death از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Rock and Roll to Death

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Rock and Roll to Death از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

ترجمه آهنگ معجزه از افق عمودی

دانلود آهنگ Miracle از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Miracle

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Miracle از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon