فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های X Ambassadors - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ Shining از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ درخشان از سفیران X

دانلود آهنگ Shining از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Shining

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Shining از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Fear از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ ترس از سفیران X

دانلود آهنگ Fear از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Fear

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Fear از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Feather از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ پر از سفیران X

دانلود آهنگ Feather از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Feather

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Feather از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Hang On از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ طاقت بیار از سفیران X

دانلود آهنگ Hang On از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Hang On

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Hang On از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Jungle از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ جنگل از سفیران X

دانلود آهنگ Jungle از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Jungle

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Jungle از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

ترجمه آهنگ بی عشق از سفیران X

دانلود آهنگ Loveless از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Loveless

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Loveless از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

ترجمه آهنگ کم زندگی از سفیران X

دانلود آهنگ Low Life از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Low Life

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Low Life از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Naked از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ برهنه از سفیران X

دانلود آهنگ Naked از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Naked

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Naked از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Nervous از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ عصبی از سفیران X

دانلود آهنگ Nervous از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Nervous

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Nervous از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Smoke از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ دود از سفیران X

دانلود آهنگ Smoke از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Smoke

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Smoke از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ Superpower از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ ابر قدرت از سفیران X

دانلود آهنگ Superpower از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Superpower

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Superpower از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors

دانلود آهنگ B.I.G از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : X Ambassadors تاریخ : یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ B.I.G از سفیران X

دانلود آهنگ B.I.G از X Ambassadors همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ B.I.G

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ B.I.G از X Ambassadors با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از X Ambassadors