فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Vertical Horizon - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

ترجمه آهنگ یکی از شما از افق عمودی

دانلود آهنگ One of You از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ One of You

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ One of You از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

ترجمه آهنگ تمام شد از افق عمودی

دانلود آهنگ It’s Over از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ It’s Over

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ It's Over از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

ترجمه آهنگ داخل از افق عمودی

دانلود آهنگ Inside از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Inside

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Inside از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

ترجمه آهنگ من هنوز اینجام از افق عمودی

دانلود آهنگ I’m Still Here از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ I’m Still Here

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ I'm Still Here از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Forever از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ برای همیشه از افق عمودی

دانلود آهنگ Forever از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Forever

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Forever از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Echo از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ اکو از افق عمودی

دانلود آهنگ Echo از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Echo

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Echo از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ You Say از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ شما بگو از افق عمودی

دانلود آهنگ You Say از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ You Say

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ You Say از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Shackled از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ دستبند از افق عمودی

دانلود آهنگ Shackled از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Shackled

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Shackled از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

ترجمه آهنگ ارسالش کن بالا از افق عمودی

دانلود آهنگ Send It Up از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Send It Up

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Send It Up از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

ترجمه آهنگ معجزه از افق عمودی

دانلود آهنگ Miracle از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Miracle

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Miracle از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Give You Back از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ بهت پس بدم از افق عمودی

دانلود آهنگ Give You Backاز Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Give You Back

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Give You Back از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon

دانلود آهنگ Finding Me از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دسته بندی : Vertical Horizon تاریخ : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه آهنگ منو پیدا کن از افق عمودی

دانلود آهنگ Finding Me از Vertical Horizon همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Finding Me

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Finding Me از Vertical Horizon با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از Vertical Horizon