فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Miley Cyrus - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

ترجمه متن و دانلود آهنگ Stay از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Stay از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Stay از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Heart Beats For Love از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Heart Beats For Love از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Heart Beats For Love از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ FU از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ FU از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ FU از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Can’t Be Tamed از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Can’t Be Tamed از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Can't Be Tamed از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Someone Else از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Someone Else از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Someone Else از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Love Money Party از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Love Money Party از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Love Money Party از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Every Rose Has Its Thorn از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Every Rose Has Its Thorn از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Every Rose Has Its Thorn از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Do My Thing از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Do My Thing از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Do My Thing از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Forgiveness And Love از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Forgiveness And Love از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Forgiveness And Love از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Scars از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Scars از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Scars از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ See You again از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ See You again از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ See You again از Miley Cyrus

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rooting For My Baby از Miley Cyrus

دسته بندی : Miley Cyrus تاریخ : سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rooting For My Baby از Miley Cyrus

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rooting For My Baby از Miley Cyrus