فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Green Day - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ Stray Heart از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Green Day تاریخ : یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Stray Heart از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Stray Heart

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Stray Heart از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

دانلود آهنگ Oh Love از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Green Day تاریخ : شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Oh Love از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Oh Love

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Oh Love از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ St. Jimmy از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ St. Jimmy

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ St. Jimmy از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ American Idiot از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ American Idiot

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ American Idiot از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

دانلود آهنگ Jesus Of Suburbia از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Green Day تاریخ : پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Jesus Of Suburbia از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Jesus Of Suburbia

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Jesus Of Suburbia از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

دانلود آهنگ Holiday از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Green Day تاریخ : چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Holiday از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Holiday

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Holiday از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ Wake Me Up When September Ends از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Wake Me Up When September Ends

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Wake Me Up When September Ends از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ Boulevard of Broken Dreams از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Boulevard of Broken Dreams

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Boulevard of Broken Dreams از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ ۲۱st Century Breakdown از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ ۲۱st Century Breakdown

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ 21st Century Breakdown از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ When I Come Around از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ When I Come Around

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ When I Come Around از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ She’s A Rebel از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ She’s A Rebel

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ She’s A Rebel از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day

ترجمه متن و دانلود آهنگ Tell Me When It’s Time To Say I Love You  از Green Day همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Tell Me When It’s Time To Say I Love You 

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Tell Me When It’s Time To Say I Love You  از Green Day با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Green Day