فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Bryan Adams - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ Star از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Star از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Star

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Star از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Will Always Return از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ I Will Always Return

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ I Will Always Return از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

ترجمه متن و دانلود آهنگ Thought I’d Died And Gone To Heaven از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Thought I’d Died And Gone To Heaven

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Thought I’d Died And Gone To Heaven از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

ترجمه متن و دانلود آهنگ Have You Ever Really Loved A Woman از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Have You Ever Really Loved A Woman

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Have You Ever Really Loved A Woman از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

ترجمه متن و دانلود آهنگ Nothing I’ve Ever Known از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Nothing I’ve Ever Known

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Nothing I’ve Ever Known از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

دانلود آهنگ Brothers under the Sun از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Brothers under the Sun از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Brothers under the Sun

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Brothers under the Sun از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

دانلود آهنگ Here I Am از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Here I Am از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Here I Am

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Here I Am  از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

دانلود آهنگ Everything I Do از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Everything I Do از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Everything I Do

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Everything I Do از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

دانلود آهنگ Please Forgive Me از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Please Forgive Me از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Please Forgive Me

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Please Forgive Me از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

دانلود آهنگ Cloud Number Nine از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Cloud Number Nine از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Cloud Number Nine

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Cloud Number Nine از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

ترجمه متن و دانلود آهنگ When You Love Someone از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ When You Love Someone

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ When You Love Someone از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams

دانلود آهنگ Heaven از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bryan Adams تاریخ : سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Heaven از Bryan Adams همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Heaven

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Heaven از Bryan Adams با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bryan Adams