فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Britney Spears - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

ترجمه متن و دانلود آهنگ Gimme More از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Gimme More از Britney Spears

دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Gimme More از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Look Who Is Talking Now از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Look Who Is Talking Now از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Look Who Is Talking Now از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ SMS از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ SMS از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ SMS از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ showdown از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ showdown از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ showdown از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Piece of Me از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Piece of Me از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Piece of Me از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Toxic از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Toxic از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Toxic از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Wanna Go از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Wanna Go از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Wanna Go از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Criminal از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Criminal از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Criminal از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Scream & Shout از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Scream & Shout از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Scream & Shout از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Oh La La از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Oh La La از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Oh La La از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Prerogative از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Prerogative از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Prerogative از Britney Spears

ترجمه متن و دانلود آهنگ Baby One More Time از Britney Spears

دسته بندی : Britney Spears تاریخ : پنج شنبه ۹ مهر ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Baby One More Time از Britney Spears

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Baby One More Time از Britney Spears