فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Bon jovi - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ Dirty Little Secret از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Dirty Little Secret از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Dirty Little Secret

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Dirty Little Secret از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Bed Of Roses از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Bed Of Roses از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Bed Of Roses

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Bed Of Roses از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Born To Be My Baby از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Born To Be My Baby از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Born To Be My Baby

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Born To Be My Baby از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Live Before You Die از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Live Before You Die از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Live Before You Die

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Live Before You Die از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Love Me Back To Life از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Love Me Back To Life از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Love Me Back To Life

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Love Me Back To Life از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Misunderstood از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Misunderstood از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Misunderstood

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Misunderstood از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Maybe Someday از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Maybe Someday از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Maybe Someday

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Maybe Someday از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Love’s the Only Rule از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Love’s the Only Rule از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Love’s the Only Rule

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Love’s the Only Rule از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Never Say Goodbye از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Never Say Goodbye از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Never Say Goodbye

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Never Say Goodbye از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ The Beautiful از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ The Beautiful از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ The Beautiful

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ The Beautiful از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Novocaine از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Novocaine از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Novocaine

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Novocaine از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi

دانلود آهنگ Make A Memory از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Make A Memory از Bon Jovi همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Make A Memory

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Make A Memory از Bon Jovi با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Bon Jovi