فارسی لیریک ترجمه و دانلود آهنگ خارجی

آرشيو Adele | ترجمه متن آهنگ

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
پخش آنلاین موزیک

ترجمه متن و دانلود آهنگ Now And Then از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : پنج شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Now And Then از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Now And Then از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Melt My Heart to Stone از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : پنج شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Melt My Heart to Stone از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Melt My Heart to Stone از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Hometown Glory از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Hometown Glory از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Hometown Glory از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Best For Last از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Best For Last از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Best For Last از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Cold Shoulder از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Cold Shoulder از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Cold Shoulder از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Hiding My Heart از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Hiding My Heart از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Hiding My Heart از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ I’ll Be Waiting از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ I’ll Be Waiting از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ I’ll Be Waiting از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Same از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Same از Adele

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید ادل

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ My Same از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crazy for You از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crazy for You از Adele

دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت 320 اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crazy for You از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Don’t You Remember از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Don’t You Remember از Adele

دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت 320 اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Don’t You Remember از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rumour Has It از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rumour Has It از Adele

دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت 320 اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rumour Has It از Adele

ترجمه متن و دانلود آهنگ Set Fire To The Rain از Adele

دسته بندی : Adele تاریخ : سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Set Fire To The Rain از Adele

دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت 320 اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Set Fire To The Rain از Adele