فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بایگانی‌های Adam Lambert - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crying از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Crying

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Crying از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

دانلود آهنگ Invincible از Adelitas Way با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Invincible از Adelitas Way همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Invincible

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Invincible از Adelitas Way با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adelitas Way

دانلود آهنگ Nirvana از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Nirvana از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Nirvana

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Nirvana از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

دانلود آهنگ Sleepwalker از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Sleepwalker از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Sleepwalker

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Sleepwalker از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

دانلود آهنگ Rough Trade از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Rough Trade از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Rough Trade

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Rough Trade از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

دانلود آهنگ Beg For Mercy از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Beg For Mercy از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Beg For Mercy

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Beg For Mercy از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

دانلود آهنگ The Circle از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ The Circle از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ The Circle

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ The Circle از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

ترجمه متن و دانلود آهنگ If I cant Have you از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ If I cant Have you

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ If I cant Have you از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

دانلود آهنگ Mad World از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

دسته بندی : Adam Lambert تاریخ : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

ترجمه متن و دانلود آهنگ Mad World از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Mad World

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Mad World از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

ترجمه متن و دانلود آهنگ What do U Want From Me از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ What do U Want From Me

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ What do U Want From Me از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

ترجمه متن و دانلود آهنگ master plan از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ master plan

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ master plan از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert

ترجمه متن و دانلود آهنگ Trespassing از Adam Lambert همراه با ترجمه آهنگ به فارسی

لیریک فارسی و دانلود آهنگ Trespassing

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ Trespassing از Adam Lambert با ترجمه متن آهنگ فارسی

آهنگ های بیشتر از Adam Lambert