فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

بهمن ۱۳۹۴ - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

ترجمه متن و دانلود آهنگ What Do You Got از Bon jovi

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ What Do You Got از Bon jovi

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ What Do You Got از Bon jovi

آهنگ های بیشتر گروه Bon jovi

ترجمه متن و دانلود آهنگ Call Me When You’re Sober از Evanescence

دسته بندی : Evanescence تاریخ : جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Call Me When You’re Sober از Evanescence

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

 ترجمه متن و دانلود آهنگ Call Me When You’re Sober از Evanescence

آهنگ های بیشتر از Evanescence

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Want You Back از Us5

دسته بندی : Us5 تاریخ : جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Want You Back از Us5

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Want You Back از Us5

آهنگ های دیگر Us5

ترجمه متن و دانلود آهنگ Us Against The World از Westlife

دسته بندی : Westlife تاریخ : پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Us Against The World از Westlife

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Us Against The World از Westlife

آهنگ های بیشتر از Westlife

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Love This Town از Bon jovi

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Love This Town از Bon jovi

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Love This Town از Bon jovi

آهنگ های بیشتر گروه Bon jovi

ترجمه متن و دانلود آهنگ Taking Over Me از Evanescence

دسته بندی : Evanescence تاریخ : پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Taking Over Me از Evanescence

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

 ترجمه متن و دانلود آهنگ Taking Over Me از Evanescence

آهنگ های بیشتر از Evanescence

ترجمه متن و دانلود آهنگ Home از Westlife

دسته بندی : Westlife تاریخ : چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Home از Westlife

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Home از Westlife

آهنگ های بیشتر از Westlife

ترجمه متن و دانلود آهنگ Broken از Evanescence

دسته بندی : Evanescence تاریخ : چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Broken از Evanescence

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

 ترجمه متن و دانلود آهنگ Broken از Evanescence

آهنگ های بیشتر از Evanescence

ترجمه متن و دانلود آهنگ When We Were Beautiful از Bon jovi

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ When We Were Beautiful از Bon jovi

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ When We Were Beautiful از Bon jovi

آهنگ های بیشتر گروه Bon jovi

ترجمه متن و دانلود آهنگ The Last Night از Bon jovi

دسته بندی : Bon jovi تاریخ : سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ The Last Night از Bon jovi

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ The Last Night از Bon jovi

آهنگ های بیشتر گروه Bon jovi

ترجمه متن و دانلود آهنگ I’m Already There از Westlife

دسته بندی : Westlife تاریخ : سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ I’m Already There از Westlife

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ I’m Already There از Westlife

آهنگ های بیشتر از Westlife

ترجمه متن و دانلود آهنگ Goodnight از Evanescence

دسته بندی : Evanescence تاریخ : سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Goodnight از Evanescence

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Goodnight از Evanescence

آهنگ های بیشتر از Evanescence