فارسی لیریک- دانلود آهنگ و ترجمه متن آهنگ به فارسی

شهریور ۱۳۹۴ - ترجمه آهنگ خارجی و دانلود متن فارسی موزیک

سایت بروز رسانی شد. از صفحات دیگر هم بازدید کنید. با تشکر
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
پخش آنلاین موزیک

ترجمه متن و دانلود آهنگ You Are Not Alone از Modern Talking

دسته بندی : Modern Talking تاریخ : سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ You Are Not Alone از Modern Talking

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| ترجمه آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ You Are Not Alone از Modern Talking

ترجمه متن و دانلود آهنگ Why oh Why از Celine Dion

دسته بندی : Celine Dion تاریخ : دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Why oh Why از Celine Dion

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Why oh Why از Celine Dion

ترجمه متن و دانلود آهنگ Bells Of Paris از Modern Talking

دسته بندی : Modern Talking تاریخ : دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Bells Of Paris از Modern Talking

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| ترجمه آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Bells Of Paris از Modern Talking

ترجمه متن و دانلود آهنگ the messenger از Linkin Park

دسته بندی : linkin park تاریخ : دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ the messenger از Linkin Park

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ the messenger از Linkin Park

ترجمه متن و دانلود آهنگ Do You Wanna از Modern Talking

دسته بندی : Modern Talking تاریخ : یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Do You Wanna از Modern Talking

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| ترجمه آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Do You Wanna از Modern Talking

ترجمه متن و دانلود آهنگ Faint از Linkin Park

دسته بندی : linkin park تاریخ : یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Faint از Linkin Park

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Faint از Linkin Park

ترجمه متن و دانلود آهنگ The First Time Ever I Saw Your Face از Celine Dion

دسته بندی : Celine Dion تاریخ : یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ The First Time Ever I Saw Your Face از Celine Dion

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ The First Time Ever I Saw Your Face از Celine Dion

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Drove All Night از Celine Dion

دسته بندی : Celine Dion تاریخ : شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Drove All Night از Celine Dion

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ I Drove All Night از Celine Dion

ترجمه متن و دانلود آهنگ From Coast to Coast از Modern Talking

دسته بندی : Modern Talking تاریخ : شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ From Coast to Coast از Modern Talking

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| ترجمه آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ From Coast to Coast از Modern Talking

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crawling از Linkin Park

دسته بندی : linkin park تاریخ : شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crawling از Linkin Park

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Crawling از Linkin Park

ترجمه متن و دانلود آهنگ What I’ve Done از Linkin Park

دسته بندی : linkin park تاریخ : جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ What I’ve Done از Linkin Park

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ What I've Done از Linkin Park

ترجمه متن و دانلود آهنگ Lucky Guy از Modern Talking

دسته بندی : Modern Talking تاریخ : جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

ترجمه متن و دانلود آهنگ Lucky Guy از Modern Talking

لیریکس و دانلود آهنگ خارجی جدید

| ترجمه آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

| کد پخش آنلاین موزیک برای وبلاگ اضافه شد |

ترجمه متن و دانلود آهنگ Lucky Guy از Modern Talking